Menu

Bornholm Portal

Din lokale indgang til nettet

Kirke kalender

Gudstjenester
www.bornholmsprovsti.dk/gudstjenester
Gudstjenester i de enkelte kirker
www.bornholmportal/kultur/kirker

Kirke links

Bornholms Provsti
Bornolms Provsti opstod efter strukturreformen i 2007 ved en sammenlægning af Bornholms Østre Provsti og Bornholms Vestre Provsti.
Bornholms Provsti består af 22 sogne med 24 kirker, fordelt på 14 pastorater.
www.da.wikipedia.org/wiki/Bornholms_Provsti
www.bornholmsprovsti.dk

Oplysninger om alle provstier
www.provsti.dk

Københavns Stift
www.kirkenikbh.dk

Kirker i Københavns Stift
www.danske-kirker.dk ...

Københavns Stift på Wikipedia
www.da.wikipedia.org/wiki ...

Rønne Kirke
Rønne Sogn, Bornholms Vestre Provsti, Københavns Stift.

Kirke links

Danske Folkekirker
www.korttilkirken.dk

Find gravsted
www.findgravsted.dk

Kirkebøger 
www.danishfamilysearch.dk

Vejkirker og andre åbne kirker
Brochure for hhv. Jylland og Øerne
www.vejkirker.dk

Vestermarie Kirke

Vestermarie Kirke
Kirkevej 24k, Vestermarie, 3700 Rønne
www.vestermarie.folkekirken.dk

Sct. Nicolai Kirke

Sct. Nicolai Kirke
Kirkepladsen 20, 3700 Rønne
Sct. Nicolai Kirkes sognegård
Præstegaardsladen, Pistolstræde, Rønne.
www.sctnico.dk

Nylars Kirke
Kirkevej 10k, Nylars, 3720 Åkirkeby
www.nylarskirke.dk

Østermarie

Østermarie Kirke
Svanekevej 6, 3751 Østermarie
www.ostermariekirke.dk

Østermarie Sogn
www.sogn.dk/oestermarie

Østermarie Kirke på Nationalmuseet
www.danmarkskirker.natmus.dk ...

Østermarie Kirkegård
Søg efter begravede
www.dki-01.dk/oestermarie

Østermarie Kirke på Wikipedia
www.da.wikipedia.org/wiki ...

Aakirkeby

Aa Kirke
Storegade 2, Aakirkeby
www.aa-kirke.dk
Menighedsråd
www.sogn.dk/aaker/menighedsraad

Sct. Peders kirke
Ny Østergade 4 Pedersker, 3720 Aakirkeby
www.pederskerkirke.dk

Kirkenyt DK

Kristeligt Dagblad